Wróżba Kompleksowa On-Line

Zapraszam serdecznie do zamawiania kompleksowej wróżby on – line, opartej o dwa narzędzia dywinacyjne: karty Tarota (korzystam z talii Boski Tarot) oraz kart anielskich, w tym wypadku talii Anielska Odpowiedź.

Wróżba kompleksowa jest jednym z najlepszych rozwiązań, aby dowiedzieć się jakie masz możliwości rozwiązania swoich problemów czy spraw w przyszłości.

Wróżba kompleksowa zawiera:

 1. przedstawienie osoby, o którą pytasz (lub Ciebie) na podstawie znaczenia kart Tarota
 2. zdefiniowanie cech charakteru osoby, o którą pytasz (lub Ciebie) na podstawie znaczenia kart Tarota
 3. ogólne znaczenie danej karty, a więc sytuacja lub sprawa, o którą pytasz
 4. wróżbę dotyczącą Twojego zdrowia
 5. wróżbę dotyczącą kwestii związanych z miłością (uczucia i emocje)
 6. wróżbę dotyczącą spraw zawodowych (praca, biznes, pieniądze)
 7. radę karty w zakresie sprawy, o którą pytasz
 8. dodatkowo – kompleksowa wróżba odpowie Tobie na 10 pytań (dowolnych)
 9. dodatkowo – otrzymasz horoskop na dany miesiąc
 10. dodatkowo – otrzymasz w pakiecie darmową harmonizację czakr
 11. dodatkowo – otrzymasz w pakiecie rytuał (napisany indywidualnie dla Ciebie) na dowolną sprawę, na której Ci zależy (w formie PDF wraz ze szczegółowymi instrukcjami jego wykonania!).

Cena wróżby kompleksowej on – line + dodatkowych opcji z w/w to 150 złotych brutto (nie jestem płatnikiem podatku VAT). Na Twoje życzenie otrzymasz również stosowny dokument sprzedażowy (fakturę).

Aby zamówić wróżbę kompleksową on-line napisz na adres: kontakt@guslarzpolski.pl – w treści podając: imię i nazwisko, datę urodzenia (jeśli pytasz o osobę trzecią również jej datę urodzenia oraz imię i nazwisko) + załączając listę 10 pytań, jakie chcesz zadać kartom. W odpowiedzi zwrotnej otrzymasz potwierdzenie zamówienia wróżby kompleksowe on-line wraz z danymi, niezbędnymi do dokonania przelewu. Po zaksięgowaniu się wpłaty na moim rachunku bankowym, w ciągu 3 dni roboczych otrzymasz ode mnie zamówioną usługę!

Pozdrawiam Cię kimkolwiek jesteś i zapraszam do współpracy!